คอกปฏิบัติการ

ซองบังคับวัวแบบต่างๆ
June 13, 2017

คอกปฏิบัติการ

คอกที่ใช้ปฏิบัติงานอื่นๆ

เช่น คอกคัดสัตว์ โรงพ่นเห็บ คอกผสมเทียม คอกหรือแปลงคลอด ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถต้อน โคมาใช้ประโยชน์ได้ในระยะใกล้ที่สุด พื้นที่คอกเหล่านี้ประมาณ 3 ตารางเมตร/ตัว ความกว้างภายในซอง ประมาณ 61-65 ซม.เพื่อไม่ให้โคกลับตัวได้ ผนังด้านข้างซองควรสูงจากพื้นประมาณ 1.8-2 เมตร เสาฝังลึกลง ไปในดิน 1-1.5 เมตร

คอกคัดสัตว์มีประโยชน์ในการคัดแยกสัตว์ ฉีดวัคซีน ชั่งน้ำหนัก รวมทั้งเป็นที่ขึ้นลงสัตว์

ซองบังคับสัตว์ภายในคอกคัดสัตว์ ใช้ในการฉีดวัคซีน การรักษาพยาบาลสัตว์

ซองบังคับแบบโค้งและทึบจะทำให้โคตื่นกลัวน้อยลง

ที่หนีบคอที่ต่อจากซองบังคับ ทำให้โคไม่สามารถถอยหลังกลับได้

ตาชั่งอยู่ต่อจากซองบังคับสัตว์ทำให้ต้อนโคเข้าชั่งน้ำหนักได้สะดวก

ที่มา http://www.thailivestock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *