ซองบังคับสัตว์

June 15, 2017

พื้นฐานการบังคับสัตว์ (การบังคับโค)

พื้นฐานการบังคับสัตว์ (การบังคับโค) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากการศึกษาบทปฏิบัติการนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 1. […]
June 15, 2017

มาตรฐานสินค้าเกษตร

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ มกษ. 6400-2548 เรื่อง […]
June 14, 2017

หลักการควบคุมสัตว

หลักการควบคุมสัตว เนื้อหา หลักการจัดการควบคุมสัตว์ พฤติกรรมการเรียนรู้ อาณาเขต […]
June 14, 2017

การควบคุมบังคับโคก่อนการทำให้สลบ

การควบคุมบังคับโคก่อนการทำให้สลบ วิธีการควบคุมบังคับ วิธีการโดยง่าย ได้แก่ : […]
June 13, 2017

การควบคุมบังคับโค และการฆ่าโดยไม่ทำให้สัตว์สลบ

การควบคุมบังคับโค และการฆ่าโดยไม่ทำให้สัตว์สลบ ขอบเขต –  จุดประสงค์ […]
June 13, 2017

การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ

การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ ในระบบการผลิตโคเนื้อ สามารถแยกลักษณะของกิจการออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ […]
June 13, 2017

ซองตัดแต่งกีบโคนม

ซองตัดแต่งกีบโคนม
June 13, 2017

การควบคุมพฤติกรรมสัตว์

การควบคุมพฤติกรรมสัตว์ วัตถุประสงค์ของการควบคุมพฤติกรรมสัตว์นั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการในการบังคับมีหลายวิธี […]
June 13, 2017

ศิลปะในการต้อนและบังคับโค # ” การไล่ต้อนโค ”

ศิลปะในการต้อนและบังคับโค # ” การไล่ต้อนโค ” […]
June 13, 2017

ฝึกทำห่วงเชือกใช้บังคับโค

ฝึกทำห่วงเชือกใช้บังคับโค การทำปมเชือกและบ่วงคล้องคอวัวอย่างง่ายๆครับ ก่อนอื่นเรามาดูประโยชน์ของปมเชือกกันก่อนครับ คือถ้าเราต้องการที่จะคล้องคอวัวโดยใช้ห่วง ปมก็จะช่วยไม่ให้ห่วงเชือกรัดคอวัวได้เวลาเราออกแรงดึง […]
June 13, 2017

ฟาร์มโคเนื้อ

ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคเนื้อ ต้องมีการขึ้นทะเบียนฟาร์มและทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อมี 4 […]
June 13, 2017

ซองบังคับวัวแบบต่างๆ

ซองบังคับวัวแบบต่างๆ  แบบโคลงเหล็กเคลื่อนย้ายใด้ มัดติดกับรั้วคอกไม่ให้เลื่อนเวลาวัวดิ้น หลากสีสันเลย มัดติดกับเสาก็ใด้ […]
June 13, 2017

คอกปฏิบัติการ

คอกที่ใช้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น คอกคัดสัตว์ โรงพ่นเห็บ คอกผสมเทียม […]